Skip to main content

A 2024. évi helyi önkormányzati választáson ismét 6 fős testületet választ Leányfalu

1/2023. (1.) sz. HVI vezetői határozat 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdése alapján a Leányfalu nagyközség képviselő-testületének megválasztandó tagjainak számát a 2024. évi helyi önkormányzati választáson 6 főben állapítom meg. 
Határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs 
 

Indokolás 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdése szerint a helyi választási iroda vezetője az általános választást megelőző évben október 31-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát. 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. 3. § alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző év szeptember 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni. 
A törvény 4. §-a szerint a képviselők száma: 
c) 5000 lakosig 6 fő. 
A Nemzeti Választási Iroda által közzétett adatok szerint Leányfalu nagyközség lakosságszáma 2023. szeptember 1-jén 4027 fő volt. 
Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a képviselő- testület megválasztandó tagjainak számát.

Leányfalu Nagyközség 
Helyi Választásí Irodája 
dr. Filep Julianna
HVI vezető.97 

  • Image