Skip to main content

Álláspályázat

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében magasabb-vezető Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

Várhatóan 2024. szeptember 1-én nyíló, 2 normál csoportos 28 fő bölcsőde, valamint várhatóan 2024. júniusában szintén 2 csoportos, 28 fős időszakos gyermekfelügyeletet ellátó intézmény valósul meg. 8 kisgyermeknevelői, 3 dajkai, 1 bölcsődevezetői és min. 1 fő technikai személyzeti (gondnok, kertkarbantartó) munkahely jön létre a beruházással.

A bölcsőde gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervként működik majd, mely intézmény fejlesztő órákra magán célra bérbe adható helyiségekkel is rendelkezik.
A bölcsőde vezető feladata a munkáltatói jogkör gyakorlása, valamint a bölcsődei dolgozók tevékenységének irányítása a magas fokú szakmai munka érdekében, esetenként kisgyermeknevelői feladatok ellátása.

A bölcsődei ellátás keretében a gyermek fejlettségének, bölcsődei ellátás szakmai szabályainak megfelelő nevelés-gondozás feltételeinek biztosítása.
Az országos Alapprogramhoz illeszkedő intézményi szakmai program elkészítése, megvalósítása, így különösen a törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségének, a megfelelő textíliák és bútorzat a játéktevékenység feltételeinek, a szabadban való tartózkodás feltételeinek, a fogyatékos gyermek egyéni fejlesztésének az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést az energia- és tápanyag bevitel, illetve élelmiszer felhasználási ajánlásokat tartalmazó jogszabályban meghatározottak szerint.
Az intézmény gazdaságos, hatékony és színvonalas működésének biztosítása, együttműködve a fenntartó önkormányzattal
Szervezi a dolgozók oktatását és képzését, figyelemmel kíséri a vonatkozó pályázati lehetőségeket.
A pályázat benyújtásának határideje: 2024. február 23. (péntek) 12:00
Levélben, lezárt borítékban, postai úton vagy személyesen az ügyfélszolgálaton leadva a 2016
Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126. címre, Leányfalu Nagyközség Önkormányzata-Adorján
András polgármester részére címezve.

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság véleményezi.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.leanyfalu.hu, Leányfalu Lapja, https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/
Állás tervezett betöltésének időpontja: legkésőbb 2024.06.01.

  • Image

Tags