Skip to main content

Álláspályázat-LEÁNYFALU ICIRI- PICIRI BÖLCSŐDE pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Bölcsődei dajka Munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

LEÁNYFALU ICIRI- PICIRI BÖLCSŐDE
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Bölcsődei dajka
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Bölcsődében dajkai feladatok ellátása a vonatkozó szakmai előírások munkaköri leírásnak és vezetői utasításnak megfelelően, a nevelők munkájának támogatása. A nevelők által történő kisgyermekellátás zavartalanságához kapcsolódó feladatok ellátása- szükség szerinti közreműködés a gyermekek nevelési- gondozási feladataiban, felügyeletében, szükséges tárgyi feltételek előkészítése a nevelőkkel való egyeztetés mentén. A bölcsődei környezet tisztaságának, rendjének megteremtése, mosodai feladatok ellátása. Szükség szerint tálalókonyhai feladatok ellátása, étel előkészítés, mosogatás, környezeti higiéné biztosítása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: Szociális és gyámügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 155/A.

Álláshirdető szervezet bemutatása: Leányfalu Iciri- Piciri Bölcsőde
Várhatóan 2024. szeptember 1-én - valamint várhatóan leghamarabb 2024. júniusában-    nyíló, 2 normál csoportos és 2 mini bölcsődei csoportos intézmény valósul meg.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Próbaidő és illetmény a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján. A pályázat benyújtásának módja: Horváth- Nyiri Mária intézményvezető részére címezve, elektronikusan a bolcsodevezeto@leanyfalu.hu címre.
Egyéb felvilágosítás az állással kapcsolatban a 06/70 774- 0650 telefonszámon kérhető.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.leanyfalu.hu, Leányfalu Lapja, https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/

Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 Büntetlen előélet
 Cselekvőképesség
 Magyar állampolgárság
 Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:
 Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések, felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség) , Gyermek- és ifjúságvédelem, bölcsődei/ óvodai dajkai képzettség
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  - 
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
 Egészségügyi alkalmasság
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
Bölcsődei dajka 100 órás képzés megléte; vagy bölcsődei/óvodai dajka képzettség
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
 Szakmai felkészültség- innovatív szemléletmód (alap)
 Önállóság (alap)
 Határozottság, magabiztosság (alap)
 Érzelmi intelligencia (alap)
 Kommunikációs készség (alap)
 Együttműködés (alap)
 Hatékony munkavégzés (alap)
 Felelősség-vállalás (alap)
 Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (alap)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
-    Végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
-    A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
-    Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
-    Motivációs levél
-    Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.19. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: 
A benyújtott, formai- és tartalmi szempontból érvényes pályázatokat az Intézményvezető bírálja el, a szakmai bizottság véleményezése alapján. A feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat elbírálásáról az Intézményvezető dönt. 
A pályázatok elbírálása folyamatos.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.04.19-től folyamatos.
Állás tervezett betöltésének időpontja: Várhatóan 2024. 06. 01-től folyamatosan. Tervezetten:2024.09.01-től

Publikálás tervezett időpontja:  2024.03.22.


Adorján András polgármester                                                         Dr. Filep Julianna jegyző

 

  • Image