Skip to main content

A Helyi Választási Bizottság 7/2024.(V.06.) számú határozata

                                                                    A Leányfalui Helyi Választási Bizottság
                                                                        7/2024. (V. 06.) számú határozata 


A Leányfalui Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. június 9. napjára kitűzött választásán állított egyéni listás jelöltek sorsolása tárgyában meghozta a következő
                                                                                              

                                                                                              határozatot:
A Leányfalui Helyi Választási Bizottság a bejelentett és nyilvántartásba vett egyéni listás jelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:


1.    Nyíri Csaba
2.    Adorján András
3.    Kundráth János
4.    Gyurkó Dániel Tamás
5.    Ondruss Istvánné Vadász Eszter
6.    Banicz Adrienn Zsuzsanna
7.    Pető János
8.    Kövesdi-Ratkay Vilmos
9.    Kövesdi Miklós Gábor
10.    Juhász Zoltán
11.    Loszmann János
12.    Tóth Gábor
13.    Cserny Ádám Domonkos
14.    Zentai-Plajner Zsolt
15.    Szlávik Róbert
16.    Zákányi Tímea Magdolna
17.    Szabó Péter László
18.    Balláné Rák Éva Erzsébet


A Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A Ve. 239. §-a alapján a sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.
Indokolás
A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista van.
A Leányfalui Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. június 9. napjára kitűzött választásán a bejelentett és az általa nyilvántartásba vett 18 fő egyéni listás jelölt sorsolását elvégezte. 
                                                                                                            K.m.f

HVB elnök
 

  • Image