Skip to main content

A Helyi Választási Bizottság 8/2024.(V.06.) számú határozata

                                                                                       A Leányfalui Helyi Választási Bizottság
                                                                                            8/2024. (V. 06.) számú határozata 
A Leányfalui Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. június 9. napjára kitűzött választásán állított polgármester jelöltek sorsolása tárgyában meghozta a következő
                                                                                                    határozatot:


A Leányfalui Helyi Választási Bizottság a bejelentett és nyilvántartásba vett polgármester jelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:


1.    Adorján András
2.    Pető János


A Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A Ve. 239. §-a alapján a sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.
Indokolás
A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista van.
A Leányfalui Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. június 9. napjára kitűzött választásán a bejelentett és az általa nyilvántartásba vett 2 fő polgármester jelölt sorsolását elvégezte. 
K.m.f

HVB elnök
 

  • Image