Skip to main content

Álláspályázat-LEÁNYFALU ICIRI- PICIRI BÖLCSŐDE pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Konyhalány- konyhai kisegítő Munkakör/feladatkör betöltésére

LEÁNYFALU ICIRI- PICIRI BÖLCSŐDE
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Konyhalány- konyhai kisegítő
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Étkezéssel kapcsolatos feladatok ellátása tálalókonyhán, HACCP rendszer szerinti működtetése. A beszállított ételek adagolása. A tálaló és mosogató konyhák, étkező tisztán tartása, teljes körű személyi és környezeti higiéné betartásával.

Betöltendő állás szakmacsoportja: Egyéb
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 155/A.
Álláshirdető szervezet bemutatása: Leányfalu Iciri- Piciri Bölcsőde
Várhatóan 2024. szeptember 1-én - valamint várhatóan leghamarabb 2024. júniusában-    nyíló, 2 normál csoportos és 2 mini bölcsődei csoportos intézmény valósul meg.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Próbaidő és illetmény a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján. A pályázat benyújtásának módja: Horváth- Nyiri Mária intézményvezető részére címezve, elektronikusan a bolcsodevezeto@leanyfalu.hu címre.
Egyéb felvilágosítás az állással kapcsolatban a 06/70 774- 0650 telefonszámon kérhető.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.leanyfalu.hu, Leányfalu Lapja, https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/

Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 Büntetlen előélet
 Cselekvőképesség
 Magyar állampolgárság
 Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések, felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség). Általános képzési programok, tovább nem bontható, alap iskolai képesítés.

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  - 
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
 Egészségügyi alkalmasság
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
 Hatékony munkavégzés (alap)
 Együttműködés (alap)
 Munkabírás (alap)
 Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért (alap)
 Magatartási, viselkedési szabályok betartása, munkakörnyezet rendezettsége (alap)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
-    Végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
-    A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
-    Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
-    Motivációs levél
-    Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.19. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: 
A benyújtott, formai- és tartalmi szempontból érvényes pályázatokat az Intézményvezető bírálja el, a szakmai bizottság véleményezése alapján. A feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat elbírálásáról az Intézményvezető dönt. 
A pályázatok elbírálása folyamatos.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.04.19-től folyamatos.

Állás tervezett betöltésének időpontja: Várhatóan 2024. 06. 01-től folyamatosan. Tervezetten:2024.09.01-től

Publikálás tervezett időpontja: 2024.03.22.


Adorján András polgármester                                                         Dr. Filep Julianna jegyző
 

  • Image