Skip to main content

Együttélés

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani azokat a helyi szabályokat és kívánalmakat, melyek önkéntes  betartásával, illetve hatósági betartatásával reményeink szerint élhetőbbé és szebbé válik  településünk.

Kérjük Önöket, hogy törekedjenek a harmonikus együttélés normáit és a fentiekben megfogalmazott, a többség számára vállalható szabályait elfogadni és betartani azért, hogy mindannyian békében és összhangban élhessünk egymással és egymás mellett. A rendelkezések betartását a Szentendrei Rendészet munkatársai folyamatosan ellenőrzik. Az engedély nélküli tevékenységek súlyos büntetési tételeket vonhatnak maguk után! 

 • Településünkön avar és kerti hulladék, építési, bontási hulladék égetése tilos! 
 • Zajos munka végzése (motoros sövény- és fűnyírás, lombfújás, favágás, motorzajjal és/vagy kalapálással járó karbantartási, javítási, bontási, építési munkálatok) hétköznapokon 7 és 19 óra között, szombaton 9 és 15 óra, vasárnap és ünnepnapokon 10 és 12 óra között engedélyezett. 
 • Korlátozás nélkül végezhető zajkeltéssel együtt járó munka, ha élet- és balesetveszély, közüzemi üzemzavar elhárítását szolgálja, azonban kizárólag az elhárításhoz szükséges mértékben. 
 • Vasárnap délután csak pihenésre használjuk a kertünket úgy, hogy szomszédjaink is így tehessenek. Fűnyírással, hangos zenehallgatással környezetünket ne zavarjuk, hangosnak ígérkező kerti rendezvényünkről időben szóljunk szomszédjainknak.
 • Este tíz óra után vegyünk vissza a hangerőből, legyünk tekintettel környezetünkre! 
 • Kutyát a kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően közterületen csak pórázon szabad sétáltatni! Az elhullajtott kutyaürüléket a gazdi köteles összeszedni! A Dunában fürdőzők közé kutyák beengedése tilos! Aki sokat ugató kutyát, hangos háziállatot tart, törekedjen arra, hogy hangja minél kevésbé zavarjon másokat. 
 • Fakivágás, csonkolás - saját telken belül is - szigorúan engedélyhez kötött! Engedélykérés: cselei.tamas@leanyfalu.hu 
 • A kommunális hulladékszállítás minden hétfőn reggel 6:00 órától történik. A közszolgáltató a kukákon kívül kizárólag csak az FKF Agglomeráció felirattal ellátott zsákokat köteles elszállítani! Bármilyen egyéb zsákban hulladékot kitenni tilos! A zöldhulladék elszállítása áprilistól novemberig minden szerdán reggel saját ingatlan elől történik. (Amennyiben az befizették a negyedéves hulladékszállítási díjat). A gallyakat, nyesedéket 15 cm átmérőig, kb. 1 méteres hosszúságban kötegelve ingyenesen elviszik. Az egyéb zöldhulladékot, vágott füvet, falevelet célszerű kertünkben komposztálni. Aki nem szeretné, vagy nem tudja ezt megtenni, az kizárólag az erre a célra rendszeresített FKF Agglomerációs zsákokban teheti ki zöldhulladékát. Zsákok a polgármesteri hivatalban minden hónap 2. hétfőjén 14-18 óra között, illetve a „Gazdaboltban” (2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 106.) vásárolhatóak. Kerti zöldhulladékot közterületen (erdő szélén, árokban, Duna parton) elhelyezni tilos! Szelektív hulladékgyűjtés (papír, műanyag/fém) minden hónap utolsó péntekén reggel 6:00 órától történik, az üveghulladékot a pócsmegyeri rév parkolóban található gyűjtőbálványokban helyezhetik el. A válogatott hulladékot tisztított állapotban, csak átlátszó zsákban, a papírhulladékot kötegelve helyezzék ki az ingatlanok elé. Településünkön minden évben van veszélyes hulladék gyűjtés és lomtalanítás, melynek pontos időpontjáról év elején kaptunk tájékoztatást. 
 • A kerítésen kívüli közterület rendbetartása az ingatlantulajdonos kötelezettsége. 
 • A közlekedést zavaró, az útra kihajló ágak nyesése, az árkok tisztántartása, az ott eldobált hulladék összegyűjtése, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása az ingatlan használójának kötelessége, akárcsak a hó- és síkosságmentesítés biztosítása. 
 • A parlagfű irtása ingatlanon belül és annak környezetében a tulajdonos kötelezettsége. A nem használt telkek rendben tartása a tulajdonos kötelezettsége. 
 • Gépjárművei parkoltatását minden ingatlantulajdonosnak saját telken belül kell biztosítania! A közterületen való életvitelszerű parkoltatás csak indokolt esetben lehetséges. 
 • A közlekedést akadályozó parkolások büntetést vonhatnak maguk után. 
 • Fákra, villanyoszlopokra, buszmegállókra hirdetések, (az elveszett állatokról szóló felhívások is) kihelyezése tilos! 
 • Bármely, az ingatlant érintő változás (tulajdonosváltás, bővítés, használatbavétel) 15 napon belül bejelentésköteles az önkormányzat adóosztályánál. 

KÜLÖNÖSEN AZ ÉPÍTKEZŐK FIGYELMÉBE: 

 • Közútjainkra 12,5 (néhány esetben 3,5 és 7,5) tonna feletti gépjárművek csak külön engedéllyel hajthatnak be. 
 • Ne várjuk, hogy az építkezésünk során tönkretett közterületet az önkormányzat közpénzen állítsa helyre. 
 • A közterület igénybevétele, bontása, közművek bekötése engedélyköteles. 
 • Közterületen holmikat tárolni, építkezni, növényt ültetni vagy kivágni kizárólag engedély birtokában lehet. 
 • Az 1,5 métert meghaladó támfalépítés, terepszint 1 métert meghaladó megváltoztatása, közterület felől látható utólagos előtető, védőtető, árnyékoló, utcai kerítésépítés településképi bejelentés köteles építési tevékenységek. A bejelentést a települési főépítész felé a munkakezdés előtt tegye meg! 
 • A Helyi Építési Szabályzat: https://drive.google.com/drive/folders/0B7MjeENLafKOc0I3SlBDMlJUWmc?resourcekey= 0-yRocj3xHd4T-I_2N7wkiJ 
 • A Településképi Arculati Kézikönyv: https://drive.google.com/file/d/1ZguvtAQRhdfo84RS2GN1V1_sba1iWtT8/view 

Kedves Leányfaluiak, kérjük Önöket, hogy ne szemeteljenek, még a cigarettacsikket se dobják el, hiszen az veszélyesen szennyező hulladék! Javasoljuk, hogy köszönjenek egymásnak bátran az utcán, az üzletekben, hiszen mindannyian Leányfalun élünk!