Skip to main content

Rendeletek

A hatályos rendeletek megtalálhatók az Önkormányzati Rendeletek Tárában is.

PÉNZÜGYEK

KÖLTSÉGVETÉS

 1. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete Leányfalu Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
  2023.05.26 -
 2. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
  2023.02.24 -
 3. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete Leányfalu Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről 
  2022.03.01 -

VAGYONGAZDÁLKODÁS

 1. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
  2022.05.25 -

HELYI ADÓK

 1. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete a települési adóról
  2022.01.01 -
 2. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016(XI.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat illetékességi területén alkalmazott helyi adókról 
  2017.01.01 -

ÖNKORMÁNYZAT

 1. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (X. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról>br/>2022.05.26 -
 2. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (X. 23.) önkormányzati rendelete Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
 3. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017(II.14..) önkormányzati rendelete a helyi képviselők és a képviselő-testület bizottsági elnökei és bizottsági tagok, valamint tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló, 16/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
  2017.02.15 -
 4. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015(XI.30.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól.
  2015.12.01 -

ÉPÍTÉSÜGY, TELEPÜLÉSKÉP

 1. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 12/2018 (XI. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
  2022.01.29 -
 2. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről
  2022.01.29 -
 3. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017(I.12.) önkormányzati rendelete A Leányfalu Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről
  2017.02.11 -
 4. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017(III.30.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól
  2017.03.31 -

KÖZMŰVELŐDÉS, KULTÚRA

 1. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről
  2022.11.23 -
 2. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelete a helyi közösség kulturális, művészeti fejlődését, gyarapodását célzó támogatásokról
  2019.03.29 -
 3. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete Leányfalu Nagyközség Sorg-villa Alapjáról
  2020.02.28 -

KÖRNYEZET

 1. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 24/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről
  2021.01.01
 2. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016(XI.25.) önkormányzati rendelete a helyi természeti értékek védelméről szóló, 11/2016.(VII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
  2016.11.26 -
 3. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016(VII.21..) önkormányzati rendelete A helyi természeti értékek védelméről
  2016.07.22 -
 4. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016(I.28.) önkormányzati rendelete Leányfalu Nagyközség Környezetvédelmi Alapjáról
  2016.01.29 -

JÁRMŰVEK SÚLYKORLÁTOZÁSA

 1. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (X. 4.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, valamint a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről
  2021.11.01 -

HÁZASSÁGKÖTÉS, BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT

 1. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2020(X.29.) önkormányzati rendelete a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok szolgáltatási díjairól
  2021.01.01 -

SZOCIÁLIS

 1. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (IX. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások lakbér megállapításának elveiről és mértékéről
  2020.03.27 -
 2. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
  2022.03.01 -

KÖZÉTKEZTETÉS

 1. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő saját konyhán biztosított élelmezés nyersanyagnormájának és térítési díjának megállapításáról szóló 6/2014. (III. 5.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
  2023.09.01 -
 2. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő saját konyhán biztosított élelmezés nyersanyagnormájának és térítési díjának megállapításáról szóló 6/2014. (III. 5.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
  2022.09.01 -
 3. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017(III.30.) önkormányzati rendelete a Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő saját konyhán biztosított élelmezés nyersanyagnormájának és térítési díjának megállapításáról szóló, 6/2014.(III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
  2017.03.31 -

DÍJAK, ELISMERÉSEK

 1. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete egyes kitüntető díjak adományozásáról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról
  2021.03.25 -
 2. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (III. 26.) önkormányzati rendelete Leányfalu Nagyközség Pedagógiai Díj alapításáról és adományozásának rendjéről
  2021.05.01 -
 3. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete Leányfalu Ifjú Tehetsége kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről
  2021.03.25 -
 4. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskola Kiemelkedő Tanulója és a Leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskola Kiemelkedő Sportolója elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről
  2019.03.29 -
 5. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016(I.28..) önkormányzati rendelete a LEÁNYFALUÉRT EMLÉKÉREM adományozásának rendjéről szóló, 5/2008. (III.26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
  2016.01.29 -
 6. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016(I.28.) önkormányzati rendelete a Leányfalu Díszpolgára kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló, 3/2008. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
  2016.01.29 -