Skip to main content

Pályázat önkormányzati ingatlan hasznosítására

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában álló leányfalu belterület 847/2, 847/2/A/1/, 847/2/A/2 hrsz-ú- természetben Leányfalu, Móricz Zsigmond út 235. szám alatti ingatlan hasznosítására, bérbe adására

Az ingatlan adatai: kivett beépítetlen terület: 1707 m2, az ingatlanon egy 126 m2 öröklakás és egy 40 m2 öröklakás található, melyek felújításra szorulnak

A pályázat tartalma: önkormányzati ingatlan bérbeadása, hasznosítása, hosszú távú üzemeltetése és állagmegóvás, felújításra vonatkozó elképzelés és javaslat, konkrét felújítási terv anyagkimutatással, költségekkel, műszaki tartalommal

A hasznosítással kapcsolatos elvárások:
A tervezett hasznosításhoz az ingatlan felújítása a pályázó feladata és költsége
A terület karbantartása
Az ingatlan használatnak a lakosság részére történő biztosítása
Az előre egyeztetett módon, kiviteli tervek alapján végzendő felújítások igazolt összege a havi bérleti díjba beszámításba kerülhet

A bérleti jogviszony időtartama: határozott időtartamú, 5 évre szóló
A helyiség megtekinthető: a pályázat benyújtására rendelkezésre álló időben, a helyszínen. A megtekintés előzetes egyeztetés alapján. Érdeklődni: Adorján András polgármesternél a 06 70-947-40-43 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Leányfalui Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126. A pályázat benyújtható a kiírás megjelenésétől kezdve legkésőbb 2023. október 31. napjáig írásban vagy e-mailben az aláírt szkennelt dokumentumokat az ugyfelszolgalat@leanyfalu.hu címen.

  • Image