Skip to main content

Az új szelektív hulladékgyűjtő edény átvétele

Az új szelektív hulladékgyűjtő edény átvételének helye és ideje:
Polgármesteri hivatal udvara
2024.06.14. péntek 13:00 – 18:00
2024.06.15. szombat 8:00 – 15:00
Azok jogosultak a MOHU által biztosított ingyenes szelektíves gyűjtőedényekre, akik egész éves hulladékszállítást fizetnek és jelenleg is, a vegyes háztartási (kommunális) hulladékot gyűjtőedényben gyűjtik.

Az edényeket a szerződő felek vehetik át, lakcímkártya és személyigazolvány bemutatásával. Házastárs, családtag, bérlő csak meghatalmazás bemutatásával veheti fel az edényt.

A szelektív hulladékot ( tiszta műanyag, fém, papír) mostantól vegyesen szállítják.

A Szolgáltató továbbra is elszállítja az átlátszó zsákban kirakott szelektív hulladékot is.
 

Az alábbiakban olvasható a MOHU hivatalos tájékoztatója:

Tisztelt Ügyfelünk!
A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. – mint 2023. július 1-től a hazai hulladékgazdálkodási rendszer környezeti és gazdasági szempontból is fenntartható működtetéséért felelős társaság – a hulladékszállítási szerződéssel rendelkező ügyfelei részére térítésmentes használatra biztosít szabványos szelektív hulladékgyűjtő edényt a szelektív hulladék ingatlanon történő gyűjtéséhez. Az új szelektív hulladékgyűjtő edényt mindazon ügyfeleink részére biztosítjuk, akik jelenleg a vegyes háztartási (kommunális) hulladékot gyűjtőedényben gyűjtik.
Lakossági ügyfeleink ingatlanonként 1 darab szabványos szelektív gyűjtőedényre jogosultak.
Mit kell tenni, hogy Ön térítésmentesen új szelektív hulladékgyűjtő edényt kaphasson?
Az új szelektív hulladékgyűjtő edény átvételének helye: Polgármesteri hivatal, Leányfalu, Móricz Zsigmond u.126.

Az új szelektív hulladékgyűjtő edényt lakossági ügyfeleink, lakcímkártya és személyigazolvány bemutatását követően személyesen vehetik át, nem saját tulajdonú ingatlan esetén meghatalmazás bemutatásával.
A szelektív-hulladékgyűjtési rendszer – a gyűjtőedények által nyújtott előnyökön túl - nem változik.
A szelektíven gyűjtött hulladékot a területi szolgáltató továbbra is a már megszokott, hulladéknaptárban megadott szelektív gyűjtési napon szállítja el. A kihelyezett edényen felüli többlethulladék továbbra is kihelyezhető átlátszó zsákban a kuka mellé, azaz továbbra is mennyiségi korlátozás nélkül szállítjuk el a szelektív hulladékot. Az új szelektív hulladékgyűjtő edénybe műanyag, fém és papír hulladék gyűjthető, amellyel kapcsolatosan minden információ elérhető a hulladékgyűjtő edényhez mellékelt szórólapon és a MOHU honlapján a www.mohu.hu weboldalon.


Az átadott új szelektív hulladékgyűjtő edények a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. tulajdonát képezik, ezért kérjük annak rendeltetésszerű használatát és állapotának megőrzését.
Köszönjük, hogy a hasznosítható hulladékok szelektív gyűjtésével hozzájárul természeti kincsein közös megóvásához, és hogy ezáltal tiszta, környezetbarát országot, felelősségteljes társadalmat építhetünk.


Tisztelettel:
MOHU BUDAPEST Zrt

  • Image

Tags