Skip to main content

ZÖLD HÍRADÓ

Tények a Duna-parti Ártéri ligeterdő védelmében.
Helyi jelentőségű természeti területet és más védelemre érdemes földterületet a települési önkormányzat közgyűlése helyi rendeletben nyilváníthat védetté.
Miért fontos és mit jelent a helyi védelem kinyilvánítása?
Az önkormányzatok természetvédelmi terület és természeti emlék létesítésére jogosultak, ezek az ún. helyi jelentőségű védett természeti területek és helyi jelentőségű természeti emlékek. Az önkormányzatoknak számos esetben nincs elég kapacitásuk és szakmai ismeretük a helyi védetté nyilvánítással kapcsolatos feladatok ellátására. Gyakran az önkormányzatoknak az előttük álló ügyek sokasága miatt nem is jut idejük a természeti értékek megőrzésével törődni. Pedig a természeti értékek pusztulása számos jövőbeli lehetőség elvesztését is jelenti egyben. Ritka eset, hogy egy település területén nincs, vagy csak egy-két védelemre érdemes természeti terület vagy érték található, az esetek döntő többségében van védelemre érdemes terület. Éppen ezért is fontos szakemberhez fordulni, mielőtt határozottan kijelentenénk lakóhelyünkről, hogy ott nem található védelemre érdemes természeti érték.
Milyen érvek szólnak a helyi védettség mellett avagy mit nyer ezzel a közösség?
A településen élők számára sokoldalúbbá, változatosabbá, gazdagabbá tehetik a környezetet a természeti értékek. Nem csak az üdülés, pihenés pillanatait, de a mindennapi munka örömeit is megsokszorozza a természeti környezet gazdagsága. Mindannyiunkat csodálatra készteti a növényzet formagazdagsága, az állatvilág színpompája és a táj varázsa.
Ott, ahol helyi jelentőségű védett erdő, vizes élőhely található, a tanórán kívüli oktatás, gyakorlatozás, szemléletformálás, élményszerzés széles tárháza nyílik meg.
Ha forintosítani szeretnénk, akkor pedig említhetjük a pályázati bevételek lehetőségeit, hiszen vannak olyan külföldi pályázati kiírások, amelyek a természeti értékek megóvását célozzák, vagy azokat a pályázatokat részesítik előnyben, amelyek természeti értékekkel bíró területekre vonatkoznak.
Kérdés, hogy az itt lakók keresik-e, észre veszik-e azt a sok szépséget, amelyet akár csak egy ártéri ligeterdő rejt magában?
A Duna-part mindannyiunké, még megtarthatjuk, még megmenthetjük jelenlegi állapotában a gyerekeinknek, unokáinknak, az utókornak. A természetkárosító beavatkozásoknak gátat szabhatunk, ha a leányfalui Duna-part arra érdemes részeit védetté nyilvánítjuk, s ezt rendeletben is szabályozzuk.
A védetté nyilvánítási eljárás első és legfontosabb lépcsője a megfelelő szakmai előkészítés már elindult, az eredmények 2024. áprilisra várhatóak, melyet Lakossági Fórumon is szeretnénk megismertetni az itt lakókkal.

Forrás:MME, MTVSZ Lukács Attila, Sándor Szilvia, Szilvácsku Zsolt 2003.

  • Image