Skip to main content

ZÖLD HÍRADÓ Kell-e a Duna-partot védelmezni?

A képviselő testület többsége szerint: IGEN. A Duna-part mindenannyiunké, még megtarthatjuk, még megmenthetjük jelenlegi állapotában a gyerekeinknek, unokáinknak, az utókornak.
Sajnos az elmúlt években több, engedély nélküli beavatkozásnak voltunk szemtanúi, melyek a Duna-part területeit jelentősen károsították, rombolták.
A természeti értékek, mint például a Duna-parti ártéri ligeterdőnk, vagy a nádasunk, ami még megmaradt állat- és növényfajok élőhelyei. Egyediségében képez védendő értéket, mind-mind pótolhatatlan érték. A természeti értékek elvesztése azt jelenti, hogy a település elveszít valamit, amit csak sokszor tíz vagy száz év elmúltával kaphat vissza, vagy sok esetben pótolhatatlan érték tűnik el, amely létre nem hozható, meg nem ismételhető. Az elvesztett érték az ott lakókból, emlékeikből, életükből és gyermekeikből, unokáikból is elvész. Úgy vélem, hogy a természetkárosító beavatkozásoknak gátat szabhatunk, ha a leányfalui Duna-part arra érdemes részeit védetté nyilvánítjuk, s ezt rendeletben is szabályozzuk.
A védetté nyilvánítási eljárás első és legfontosabb lépcsője a megfelelő szakmai előkészítés, melynek elkészítését a képviselő testület többsége támogatta, s annak elkészítése elindult.
A szakmai felmérés során a szakemberek feltérképezik a Duna-parti területeket, élőhelyeket. A szakmai előkészítés megalapozza a kötelezően elkészítendő kezelési tervet is. Az eredmények 2024. áprilisra várhatóak, addig havonta igyekszem a folyó munkálatokról teljeskörű tájékoztatást adni, s nem utolsósorban mindannyiunkat közelebb vinni a mi szeretett Dunánkhoz, Duna-partunkhoz.

Üdv a Dunának!

Iker Zsuzsanna

Forrás: Útmutató Helyi Jelentőségű Természeti értékek védelméhez-MTVSZ, MME 2003 Sándor Szilvia, Szilvácsku Zsolt, Lukács Attila; stvsz.hu;

  • Image