Skip to main content

A kutyatartásról

 • Image

Tisztelettel kérjük, hogy az itt élő lakosok, a településre látogatók és az állatok védelme érdekében az ebtartás szabályait betartani, az ebek szökését, közterületen kóborlását megakadályozni, a pórázt használni, valamint az állatokkal szemben megfelelő bánásmódot tanúsítani szíveskedjenek. 

A kutyatartás legfontosabb szabályai a következők:

 • A kutyatulajdonosoknak be kell jelenteniük kutyájukat az önkormányzati ebnyilvántartásba az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. 
   
 • Minden, a három hónapos kort elért kutyát 30 napon belül be kell oltatni veszettség ellen az ebtartó saját költségén, az első oltást követően 6 hónapon belül az oltást meg kell ismételni. Ezt követően évente kell gondoskodni a kutya oltásáról. (Jogszabály: 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet )
 • 2013. január 1. óta a négy hónaposnál idősebb ebek csak elektronikus chippel megjelölve tarthatóak. Vonatkozó joszabákyok: https://njt.hu/jogszabaly/2010-41-20-22 és 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet
 • Bekerített ingatlanon eb szabadon csak úgy tartható, ha onnan sem a szomszédos ingatlanra, sem a közterületre nem juthat ki.
 • Az ebet huzamos ideig megkötni nem szabad.
 • Az eb tartója köteles gondoskodni arról, hogy az eb a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.
 • Leányfalu külterületén az ebet szabadon engedni tilos (kivéve a vadászkutyát a vadászterületen). A belterületi
  közterületeken szintén tilos a póráz nélküli sétáltatás, kivéve az ebek futtatására kijelölt területet. Leányfalun jelenleg folyamatban van kutyafuttató kialakítása. 
 • Az ebtartó köteles a közterületen az eb által okozott szennyeződést, ürüléket azonnal eltávolítani, a saját ingatlanon belül – szükség esetén –, de akár naponta az ürüléket össze kell szedni.
 • Az eb által okozott sérülésekért az ebtartó tartozik felelősséggel.
   

Ha a kutya elkóborol, vagy ha gazdátlan kutyát látunk:

Ha a házikedvenc elpusztul:

 • Az elhullott állat tetemét tilos szeméttárolóba, vízfolyásba, csatornába, közterületre kitenni.
 • Az állat tetemének tulajdonosa saját költségén köteles annak elszállításáról, ártalmatlanná tételéről gondoskodni.
 • El lehet vinni a kezelő állatorvoshoz, amennyiben vállal ilyen szolgáltatást. 
 • Eltemethető a saját tulajdonban lévő ingatlanon, de csak ott, ahol a talajvíz legmagasabb szintje a talajszint alatt 1,5 méternél nem emelkedik magasabbra.
 • Ezen kívül lehetőség van kisállat hamvasztás szolgáltatás igénybevételére is, és ha van a közelben kedvtelésből tartott állatok kegyeleti temetője, oda is elvihető. 
 • A kutya elhullását az állatorvosnál be kell jelenteni, hogy az adatbázisból ki lehessen vezetni az állatot.

Végül figyelmükbe ajánljuk a https://gazdijogsi.hu/  oldalt, ahol sok hasznos tudásanyag található! A Gazdijogsi a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és az Agrárminisztérium oktatási programja.

Tisztelettel kérjük, hogy az itt élő lakosok, a településre látogatók és az állatok védelme érdekében az ebtartás szabályait betartani, az ebek szökését, közterületen kóborlását megakadályozni, a pórázt használni, valamint az állatokkal szemben megfelelő bánásmódot tanúsítani szíveskedjenek.

Dokumentum